PRIVATUMO POLITIKA

Šioje bendrovės „Revolab“ privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) aprašoma, kaip tvarkome asmens duomenis. Prašome atidžiai susipažinti su šia Privatumo politika prieš pradėdami naudoti mūsų Programėlėje arba Tinklalapyje teikiamas paslaugas.

Jūsų privatumas –mūsų pagrindinis prioritetas

Mes gerbiame ir saugome jūsų privatumą bei įsipareigojame sąžiningai ir teisėtai tvarkyti jūsų Asmens duomenis. Mes naudojame tinkamas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotume asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo, atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo, sunaikinimo ir neteisėto tvarkymo kitokiais būdais.

Ši Privatumo politika gali būti laikas nuo laiko keičiama pasikeitus įstatymams, pakeitus Bendrovės veiklą ir dėl kitokių veiksnių. Apie pakeitimus jus informuosime, pakeistą Privatumo politikos tekstą paskelbdami mūsų Tinklalapyje, Programėlėje ir (arba) atsiųsdami jį jums el. paštu. Bet kuriuo atveju patariame reguliariai peržiūrėti aktualią ir galiojančią Privatumo politiką.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su jūsų Asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus el. paštu, adresas info@revolab.eu. Esame visuomet pasirengę jums padėti.

Apibrėžimai

Programėlė – mobilioji programėlė „Revolab“.

Bendrovė – Revolab, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 305579878. Šioje Privatumo politikoje Bendrovė taip pat gali būti vadinama mes.

Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kuris parsisiunčia arba parsisiuntė Programėlę, perka arba nusipirkto prekių ir (arba) naudoja arba naudojo Programėlėje ir Tinklalapyje teikiamas paslaugas. Šioje Privatumo politikoje jis taip pat gali būti vadinamas jūs.

Duomenų valdytojas – bet koks asmuo, kuris savarankiškai arba kartu su kitais asmenimis nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Vykdant šioje Privatumo politikoje aprašomus tvarkymo veiksmus, Duomenų valdytojas yra Bendrovė.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, tvarkantis Asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu.

BDAR – Reglamentas (ES) Nr. 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmens duomenys – bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai suteikianti galimybę nustatyti gyvo fizinio asmens tapatybę.

Tvarkymas – bet koks su Asmens duomenimis automatiškai ar kitokiais būdais atliekamas veiksmas arba veiksmai, pavyzdžiui, rinkimas, užrašymas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas, keitimas, išgavimas, kaupimas, naudojimas, jungimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija ar kitokia organizacija, kuriai Bendrovė gali teisėtai atskleisti Asmens duomenis.

Sąlygos – Revolab, UAB klientams taikomos sąlygos, su kuriomis galima susipažinti Tinklalapyje ir Programėlėje.

Tinklalapis – www.revolab.eu.

Kitų šioje Privatumo politikoje vartojamų terminų reikšmės yra tokios, kokios nustatytos Sąlygose ir BDAR.

Kokius Asmens duomenis turime ir kaip juos gauname?

Šiuo metu tvarkome tokią informaciją:

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai ir tikslai

Jūsų Asmens duomenis renkame ir tvarkome tik turėdami tam teisinį pagrindą. Teisinį pagrindą sudaro sutikimas (kuomet suteikiate mums aiškų sutikimą), sutartis (kuomet duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti konkrečius užsakymus ir Sąlygas), mums taikomos teisinės prievolės ir mūsų teisėti interesai.

Sutikimas

Asmens duomenys apie sveikatą tvarkomi tik jeigu davėte aiškų sutikimą tvarkyti šią informaciją konkrečių rinkinių užsakymo, laboratorinių testų atlikimo ir testų rezultatų pateikimo jums tikslais.

Jeigu Asmens duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą parašydami mums el. paštu, adresas info@revolab.eu. Atšaukus sutikimą, sutikimo pagrindu pirmiau vykdytas duomenų tvarkymas netampa neteisėtu.

Prašome atkreipti dėmesį, kad galimybė tiesiogiai jums teikti paslaugas priklauso nuo to, ar sutinkate, kad būtų tvarkomi sveikatos duomenys. Todėl, jums atšaukus savo sutikimą, paslaugų jums teikti nebegalėsime.

Sąlygų vykdymas

Vienas iš Asmens duomenų tvarkymo tikslų yra teikti paslaugas (vykdyti užsakymus) ir vykdyti Sąlygas.

Tokio duomenų tvarkymo tikslų pavyzdžiai yra tokie:

Įstatymuose numatytų prievolių vykdymas

Bendrovė privalo vykdyti įstatymuose numatytas prievoles. Todėl pagal galiojančius įstatymus privalome tvarkyti Asmens duomenis.

Tokio duomenų tvarkymo tikslų pavyzdžiai yra tokie:

Teisėti interesai

Bendrovė Asmens duomenis tvarko savo teisėtais interesais. Tokiu būdu duomenis tvarkyti yra būtina, siekiant įvykdyti teisėtus Bendrovės interesus, kurie mūsų nuomone nusveria Duomenų subjekto interesą apsaugoti Asmens duomenis.

Tokio duomenų tvarkymo tikslų pavyzdžiai yra tokie:

Kam atskleidžiame Asmens duomenis?

Kai kuriais Asmens duomenimis Bendrovė dalinasi su Gavėjais. Bet kuriuo atveju, Bendrovė neatskleidžia daugiau Asmens duomenų nei reikia tuo tikslu, kuriuo jie yra atskleidžiami. Gavėjai Asmens duomenis gali tvarkyti kaip Duomenų tvarkytojai ir (arba) Duomenų valdytojai. Asmens duomenis tvarkydamas savo, t. y. Duomenų valdytojo vardu, Gavėjas privalo apie tokį Asmens duomenų tvarkymą informuoti Duomenų subjektą.

Bendrovė gali Asmens duomenis atskleisti tokiems Gavėjams, kaip:

Kaip ilgai saugome Asmens duomenis?

Visi Asmens duomenys yra saugiai tvarkomi ES.

Asmens duomenis saugome ribotą laiką ir bet kuriuo atveju ne ilgiau nei reikia tais tikslais, kuriais Asmens duomenys buvo surinkti. Saugojimo laikotarpiai nustatomi pagal įstatymus arba teisėtus Bendrovės interesus, pvz., pagal galiojančius teisės aktus tyrimų rezultatus būtina saugoti ne trumpiau kaip 5 metus. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, Bendrovė Asmens duomenis ištrina.

Kokias su duomenų apsauga susijusias teises turiu ir kaip galiu pareikšti skundą?

Pagal BDAR turite tokias teises:

Jūsų teisė susipažinti su duomenimis – jūs turite teisę prašyti gauti savo asmeninės informacijos kopijas.

Jūsų teisė ištaisyti duomenis – jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti informaciją, kuri jūsų nuomone yra netiksli. Taip pat turite teisę prašyti mūsų papildyti jūsų manymu neišsamią informaciją.

Jūsų teisė ištrinti duomenis – jūs turite teisę prašyti mūsų tam tikromis aplinkybėmis ištrinti jūsų asmeninę informaciją.

Jūsų teisė apriboti duomenų tvarkymą – jūs turite teisę prašyti mūsų tam tikromis aplinkybėmis apriboti jūsų informacijos tvarkymą.

Jūsų teisė prieštarauti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi – jūs turite teisę prieštarauti, kad tam tikromis aplinkybėmis jūsų informacija būtų tvarkoma.

Jūsų teisė prašyti perkelti duomenis – jūs turite teisę prašyti tam tikromis aplinkybėmis perduoti jūsų mums suteiktą informaciją kitai organizacijai arba jums.

Pateikus prašymą, į jį privalome atsakyti per vieną mėnesį.

Norint pateikti prašymą, prašome kreiptis į mus el. paštu, adresas info@revolab.eu.

Be to, jei jums nepatinka, kaip naudojome jūsų Asmens duomenis, galite pateikti skundą Lietuvos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (tinklalapio adresas www.vdai.lrv.lt).

Mūsų kontaktiniai duomenys

Revolab, UAB

info@revolab.eu

+370 686 60555

J. Basanavičiaus g. 26,

LT-03224, Vilnius, Lietuva

Paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. gegužės 26 d.

BENDROVĖS „REVOLAB“ SLAPUKŲ POLITIKA

Šioje bendrovės „Revolab“ slapukų politikoje (toliau – Slapukų politika) pateikiama informacija apie UAB „Revolab“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės, įmonės kodas 305579878 (toliau – Bendrovė), naudojamus slapukus.

Slapukų politika gali būti laikas nuo laiko keičiama. Apie pakeitimus jus informuosime pakeistą Slapukų politikos tekstą paskelbdami mūsų tinklapyje www.revolab.eu (toliau – Tinklapis). Rekomenduojame reguliariai apsilankyti Tinklapyje ir perskaityti aktualią ir galiojančią Slapukų politiką.

Jei turite kokių nors klausimų apie šią Slapukų politiką, prašome kreiptis į mus el. paštu info@revolab.eu.

Slapukai – tai nedidelės informacinės bylos, kurias jūsų naršyklė (pvz., įdiegta kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje) naudoja ir išsaugo jūsų prietaise. Panašiu tikslu naudojamos ir kitokios technologijos, įskaitant interneto naršyklėje arba prietaise saugomus duomenis, su prietaisu susijusius identifikavimo duomenis ir kitokią programinę įrangą. Jos plačiai naudojamos tam, kad tinklapiai veiktų arba veiktų dar geriau ir veiksmingiau. Šioje Slapukų politikoje visas šias technologijas vadiname slapukais.

Bendrovės naudojamų slapukų aprašymas

SlapukasSlapuko paskirtisNaudojami duomenysGaliojimo trukmė
 VISITOR_INFO1_LIVE Reklama  Šį slapuką nustato „Youtube“. Naudojamas įdėtų „YouTube“ vaizdo įrašų informacijai stebėti svetainėje.  5 mėnesiai
  _fbp  Reklama  Šį slapuką nustato „Facebook“, kad jis galėtų pateikti reklamą, kai jie yra „Facebook“ ar skaitmeninėje platformoje, kurią palaiko „Facebook“ reklama, apsilankius šioje svetainėje.  5 mėnesiai
  IDE Reklama IDE .doubleclick.net reklama, kurią naudoja „Google DoubleClick“, ir saugo informaciją apie tai, kaip vartotojas naudoja svetainę ir bet kokį kitą skelbimą prieš apsilankydamas svetainėje. Tai naudojama norint pateikti vartotojams skelbimus, kurie yra aktualūs jiems pagal vartotojo profilį. 1 metai ir 24d. 
 test_cookie Reklama Slapuko tikslas yra nustatyti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus.  15 min
 _gaDuomenų analitika Šį slapuką įdiegia „Google Analytics“. Slapukas naudojamas norint apskaičiuoti lankytojo, seanso, kampanijos duomenis ir stebėti svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitai. Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams identifikuoti 2 metai

Galite nustatyti, kad jūsų naršyklę priimtų visus slapukus, atmestų visus slapukus arba praneštų, kai parsisiunčiamas slapukas. Kiekviena naršyklė yra kitokia, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti jūsų slapukų nustatymus, rekomenduojame perskaityti šį vartotojo vadovą. Jei nenorite, kad slapukai rinktų informaciją, pakeisdami savo naršyklės nustatymus galite atsisakyti naudoti slapukus. Tačiau tokiais atvejais ištrynus slapukus gali nukentėti naršymo greitis, būtų apribotos tam tikros Tinklapio funkcijos arba jums netgi gali būti neleidžiama prisijungti prie Tinklapio.

Taip pat pranešame, kad mūsų Tinklapyje yra nuorodų į kitų bendrovių arba organizacijų tinklapius. Bendrovė neatsako už tokių tinklapių turinį arba juose naudojamus privatumo principus. Iš mūsų Tinklapio prisijungę prie kitų tinklapių, turėtumėte atskirai susipažinti su juose galiojančia privatumo ir (arba) slapukų politika.

Paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. gegužės 27 d.