UAB „REVOLAB“ KLIENTŲ SĄLYGOS

Paskutinį kartą atnaujinta [2020-08-27]

Šios bendrovės „REVOLAB“ klientų sąlygos nustato tai, kaip jūs užsakote, o mes teikiame paslaugas, siūlomas tinklapyje www.revolab.eu (toliau – Tinklapis) ir mobiliojoje programėlėje, kurią valdo UAB „REVOLAB“  (toliau – mes).

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIAS SĄLYGAS. PATEIKDAMI MUMS PASLAUGŲ UŽSAKYMĄ, JŪS SUTINKATE VADOVAUTIS ŠIOMIS SĄLYGOMIS. JEI ŠIOMIS SĄLYGOMIS VADOVAUTIS NEPAGEIDAUJATE, JOKIŲ PASLAUGŲ UŽSAKYMŲ MUMS TEIKTI NEGALITE.

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad Paslaugos nepakeičia skubiosios medicininės pagalbos, faktinės medicininės diagnozės arba gydytojo konsultacijos, o Ataskaitoje esanti informacija nėra medicininiai patarimai ir (arba) rekomendacijos dėl medicininio gydymo, todėl negalite ja vadovautis šia prasme.

INFORMACIJA APIE MUS IR BŪDAI SU MUMIS SUSISIEKTI

1. Mes esame Vilniuje (Lietuva) įregistruota bendrovė. Mūsų įmonės kodas yra 305579878, registruotosios buveinės adresas – M. Krupavičiaus g. 56, Vilnius LT-11311, Lietuva.

2. Su mumis susisiekti galite el. paštu info@revolab.eu.

3. Jei mums prireiktų su jumis susisiekti, tai padarysime jūsų užsakyme nurodytu el. pašto adresu.

INFORMACIJA APIE ŠIAS SĄLYGAS

4. Šios Sąlygos negalioja:

a) tam, kaip tvarkome asmens duomenis, kuriuos gauname iš jūsų arba kuriuos mums pateikiate. Kitais atvejais prašome skaityti mūsų Privatumo politiką.

5. Laikas nuo laiko galime savo nuožiūra peržiūrėti ir pakeisti šias Sąlygas. Paslaugų teikimo sutarčiai yra taikoma ta Sąlygų versija, kuri galioja jums pateikiant užsakymą. Prieš pateikiant Paslaugų užsakymą, prašome apsilankyti šiame puslapyje, kadangi ši Sąlygų versija gali skirtis nuo tos versijos, kuri galiojo jūsų pirmiau pateiktiems Paslaugų užsakymams. Šiame dokumente minimos Sąlygos reiškia laikas nuo laiko pakeistas, atnaujintas ir galiojančias Sąlygas.

GEOGRAFINIAI APRIBOJIMAI

6. UAB „Revolab“ Paslaugos neteikiamos klientams, esantiems už ES ribų. Klientai mūsų Tinklapiu ir Paslaugomis naudojasi savo iniciatyva ir privalo laikytis vietos įstatymų.

INFORMACIJA APIE PASLAUGAS

7. Jūsų užsakymas paslaugas sudaro tokios paslaugos:

a) rinkinio kraujo tyrimams (toliau – Rinkinys) pateikimas;

b) laboratorinių kraujo tyrimų atlikimas; ir

c) ataskaitos ir bendrojo pobūdžio patarimų dėl sveikatos priežiūros ir gyvensenos, atsižvelgiant į atliktų laboratorinių kraujo tyrimų rezultatus (toliau – Ataskaita), kuri jums pateikiama jūsų Paskyros valdymo skiltyje, parengimas

(toliau – Paslaugos).
Prašome atkreipti dėmesį, kad vykdydami prekybines ar kitokias panašaus pobūdžio akcijas, tiek Tinklapyje, tiek programėlėje galime pardavinėti ar nemokamai dalinti Rinkinius dar neregistruotiems vartotojams.

8. Kraujo tyrimus atlieka Laboratorija, kurios paslaugomis naudojamės. Mes pasiliekame teisę laikas nuo laiko nepranešę pakeisti Laboratoriją. Tiek už Rinkinį, tiek už kraujo tyrimus jūsų vardu tiesiogiai atsiskaitysime su Laboratorija pagal savikainą. Šios išlaidos bus parodytos atskirai mūsų sąskaitoje jums.

9. Jei turite kokių nors klausimų apie Paslaugas, prašome kreiptis el. paštu info@revolab.eu ir mes suorganizuosime konsultaciją su savo komanda. Jokios telefoninės arba kontaktinės konsultacijos su gydytoju į Paslaugas neįeina.

11. Mes stengsimės užtikrinti, kad Laboratorija paslaugas teiktų kaip galima labiau kvalifikuotai, rūpestingai ir atidžiai, vadovaudamasi geriausia savo profesijos praktika.

UŽSAKYMŲ TEIKIMAS IR SUTARTIES SUDARYMAS

12. Norėdami pateikti pirmąjį užsakymą, turite užsiregistruoti arba prisijungi prie savo paskyros Tinklapyje (toliau – Paskyra) ir asmeninėje profilio valdymo skiltyje pateikti prašomą informaciją.

13. Jūsų Paslaugų užsakymas bus laikomas priimtu, kai išsiųsime jums tai patvirtinantį el. laišką – tuo metu įsigalios jūsų ir mūsų sudaryta Paslaugų teikimo sutartis, kuriai taikomos bendrovės „Revolab“ Sąlygos. Jūs patvirtinate, kad prašote nedelsiant įvykdyti tokią Paslaugų teikimo sutartį.

14. Negalėdami priimti jūsų užsakymo, jus apie tai informuosime el. paštu ir Laboratorijos vardu neimsime mokesčio už Paslaugas (arba grąžinsime jau sumokėtą mokestį). Pavyzdžiui, netikėtai atsiradus išteklių trūkumui, kurio nei mes, nei Laboratorija negalėjome pagrįstai numatyti. Jūs patvirtinate, kad jei mes negalime priimti jūsų pateikto užsakymo – bet kokių sumokėtų sumų grąžinimas yra vienintelė jūsų teisių gynimo priemonė.

15. Klientų, kurie nepasirenka mūsų produktų prenumeratos, atveju, prireikus papildomų kraujo tyrimų (įskaitant pakartotinius tyrimus), kiekvienas toks užsakymas yra papildomas ir atskiras užsakymas, apie kurio patvirtinimą informuosime jus šiose bendrovės „Revolab“ Sąlygose nustatyta tvarka.

16. Klientų, kurie pasirenka mūsų produktų prenumeratą, atveju, pateikus pirmąjį užsakymą reiškia, kad klientas sutiko su bendrovės „Revolab“ sąlygomis visų paskesnių tyrimų atžvilgiu.

KAINA IR ATSISKAITYMAS

17. Paslaugų kaina jums pateikus užsakymą yra nurodoma Tinklapio užsakymų puslapiuose. Paprašius išduosime jums sąskaitą faktūrą.

18. Paslaugų kaina sumokama jums pateikiant užsakymą. Paslaugų užsakymą priimsime tik gavę apmokėjimą už Paslaugas.

19. Klientui pasirenkant mūsų produktų prenumeratą, už paskesnius tyrimus atsiskaitoma jūsų paskyros valdymo skiltyje nurodytą kito tyrimo dieną.

KRAUJO TYRIMŲ ATLIKIMO TVARKA

20. Jeigu nesate gavę ar iš vieno iš mūsų komandos narių tiesiogiai įsigiję bendrovės „Revolab“ Rinkinio, paprastai Rinkinį jums išsiųsime kitą darbo dieną po užsakymo patvirtinimo. Šis Rinkinys yra skirtas tam, kad galėtumėte jums pateiktuose kraujo paėmimo protokoluose nurodytu būdu paimti savo kraujo mėginį, jame taip pat yra instrukcijos, kaip pateikti kraujo mėginį, bei prašymo blankas. Prašymo blanke ir ant kraujo mėginio (arba mėginių) turite nurodyti savo asmens duomenis. Jūs suprantate, kad pilnai ir tinkamai nepažymėti kraujo mėginiai negali būti apdorojami. Prašymo blanką išsiuntus Laboratorijai, jame nurodytos informacijos pakeisti negalima.

21. Rinkinys galioja 90 dienų po jo pristatymo jums, todėl savo kraujo mėginį paimti ir Laboratorijai išsiųsti nurodytu adresu privalote per šį laikotarpį. Jūs suprantate, kad tyrimo rezultatai priklauso nuo jūsų pateikti kraujo mėginio kokybės, todėl sutinkate laikytis pateiktų kraujo paėmimo protokolų. Nesilaikant šių protokolų, tyrimo rezultatai gali būti netinkami arba neišsamūs. Laboratorijai pranešus apie neišsamius tyrimo rezultatus ir (arba) tuo atveju, jeigu jūsų kraujo mėginys tuo metu, kai jis buvo gautas Laboratorijoje, buvo sukrešėjęs, mes turime teisę savo nuožiūra suteikti jums galimybę nemokamai pakartoti tyrimą.

ATASKAITA

23. Mes prognozuojame, kad paprastai Ataskaita būna parengta per 5 darbo dienas po jūsų kraujo mėginio gavimo Laboratorijoje dienos. Mes el. paštu jums pranešime, kad jūsų Paskyros valdymo skiltis buvo tinkamai atnaujinta.

24. Ataskaita rengiama remiantis tik jūsų kraujo mėginiu ir informacija, kurią mums pateikėte, nesinaudojant visa jūsų sveikatos istorija. Tačiau Ataskaita skirta išimtinai jums.

25. Tai reiškia, kad i) neturėtumėte vadovautis Ataskaita įtariamiems arba faktiniams sveikatos sutrikimams diagnozuoti; ir ii) jūs pats esate atsakingas už bet kokius veiksmus, kuriuos atliekate (arba kurių neatliekate) iki gaunant ir gavus Ataskaitą, taip pat už tai, kada tokius veiksmus atliekate (arba jų neatliekate).

26. Mes rekomenduojame jums visuomet pasikonsultuoti su atitinkamu sveikatos priežiūros specialistu, atsižvelgiant į konkrečias jūsų aplinkybes ir situaciją, ypač prieš imant vadovautis bet kokiais Ataskaitoje esančiais arba teikiant Paslaugas suteikiamais bendrojo pobūdžio patarimais dėl sveikatos priežiūros ir gyvensenos.

27. Jūs sutinkate, kad jeigu bet kokia jūsų sveikatos aprašyme esanti informacija būtų neišsami arba netiksli, tiek interpretacija, tiek patarimai dėl sveikatos priežiūros ir gyvensenos taip pat gali būti neišsamūs arba netikslūs.

28. Jūs prisiimate visą atsakomybę už tai, kad susipažinsite su tyrimų rezultatais ir su Ataskaita, kuri jums bus pateikta naudojantis Paslaugomis (įskaitant Ataskaitą ir jūsų Paskyros valdymo sritį) ir padarysite atitinkamas išvadas, taip pat suprantate, kad mes neteikiame paskesnių konsultacijų jūsų tyrimų rezultatų pagrindu.

JŪSŲ TEISĖS NUTRAUKTI PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTĮ

Jūs turite teisę nutraukti Paslaugų teikimo sutartį toliau nurodytais atvejais, vadovaudamiesi bendrovės „Revolab“ Sąlygomis:

a) jeigu persigalvojote dėl Paslaugų. Daugiau informacijos ieškokite 29–32 punktuose; ir

b) jeigu Paslaugas suteikti yra vėluojama arba jos yra suteikiamos pažeidžiant 11 punkto nuostatas, turite teisę pareikalauti pakartotinai suteikti Paslaugą arba nutraukti sutartį ir atgauti dalį sumokėtos sumos arba ją visą. Daugiau informacijos ieškokite 33–34 punktuose.

Jei norite pasinaudoti teise persigalvoti dėl Paslaugų

29. Atsižvelgiant į 30 punkto sąlygas, jeigu jūsų Paskyros valdymo skiltyje jums pateikėme Ataskaitą, turite teisę per 14 dienų po to, kai priėmėme jūsų užsakymą 13 punkte nurodyta tvarka, nutraukti Paslaugų teikimo sutartį ir gauti kompensaciją, kadangi mes, Laboratorija ir Gydytojas būsime tinkamai įvykdę su jūsų užsakymu susijusią Paslaugų teikimo sutartį. Ši nuostata atitinkamai galioja visiems paskesniems pakartotiniams tyrimams, kuriuos jūs užsakote, o mes patvirtiname.

30. Jeigu turite teisę nutraukti Paslaugų teikimo sutartį ir ketinate ja pasinaudoti, privalote parašyti mums elektroninį laišką adresu info@revolab.eu, nurodydami savo užsakymo duomenis (įskaitant jo priėmimo dieną, savo vardą, pavardę ir bet kokį užsakymo numerį, kurį jums suteikėme) ir aiškiai išdėstydami, kodėl pageidaujate nutraukti jūsų Paslaugų teikimo sutartį – tai bet kuriuo atveju turite padaryti iki 29 punkte nurodyto 14 dienų laikotarpio pabaigos.

31. Jei per 14 dienų nutraukiate Paslaugų teikimo sutartį, jūs (su bet kokiais išskaitymais
po tos dienos, kurią buvome informuoti apie jūsų sprendimą nutraukti Paslaugų teikimo sutartį. Mes[UV1]  <…>

32. Mes pasiliekame teisę išskaityti toliau nurodytas pagrįstas sumas, kurias laikome proporcingomis Paslaugoms, kurias teikėme iki tos dienos, kai mums pranešėte apie sutarties nutraukimą:

a) jeigu jūsų kraujo mėginį Laboratorija gavo iki mums gaunant pranešimą apie jūsų sprendimą nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, tačiau Ataskaitos jus dar negavote – mes jums grąžinsime 10 proc. atitinkamos Paslaugos kainos; arba

b) jeigu neišsiuntėte kraujo mėginio Laboratorijai ištirti iki mums gaunant pranešimą apie jūsų sprendimą nutraukti Paslaugų teikimo sutartį – mes jums grąžinsime atitinkamos Paslaugos kainą.

Visos kitos aplinkybės vertinamos kiekvienu konkrečiu atveju. Bet kuriuo atveju, gavę kompensaciją, jokių papildomų mokesčiu sumokėti neturėsite.

Jeigu mes įvykdėme kokį nors pažeidimą

33. Be pirmiau nurodytų teisių nutraukti sutartį:

a) jeigu mums pranešate ir pateikiate pagrįstų įrodymų, kad Rinkinys yra sugadintas arba brokuotas, jūs turite teisę gauti kitą Rinkinį, o jeigu pakaitinio Rinkinio per protingą laiką jums išsiųsti negalime, grąžinsime jums atitinkamos Paslaugos kainą; ir

b) jeigu Paslauga nėra suteikta laikantis 11 punkte nurodyto standarto, galite paprašyti dar kartą ją suteikti, o jeigu Laboratorija dar kartą suteikti Paslaugų per protingą laiką negali, grąžinsime jums atitinkamą sumą.

34. Ne viena šių bendrovės „Revolab“ Sąlygų nuostata neturi įtakos jokioms kitoms įstatymuose numatytoms jūsų teisėms.

MŪSŲ TEISĖ NUTRAUKTI PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTĮ

35. Mes turime teisę, pranešę raštu, bet kuriuo metu nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, jeigu:

a) mums paprašius jūs per protingą laiką nepateikiate mums informacijos, kurios mums ir Laboratorijai reikia, kad galėtume suteikti Paslaugas;

b) jūs per protingą laiką nesuteikiate Laboratorijai galimybės pristatyti jums Rinkinio; arba

c) jūs per 2 punkte nurodytą laiką neišsiunčiate Laboratorijai savo kraujo mėginio.

36. Mums nutraukus Paslaugų teikimo sutartį dėl 35 punkte nurodytų priežasčių, mes (atitinkamai – Laboratorijos vardu) grąžinsime jums pinigus, kuriuos iš anksto sumokėjote už nesuteiktas Paslaugas, tačiau galime savo išimtine nuožiūrą išskaityti arba paprašyti jūsų sumokėti pagrįstą sumą, skirtą atlyginti kaštus, kuriuos mes ir Laboratorija patyrėme arba patirsime dėl to, kad buvo nutraukta Paslaugų teikimo sutartis, įskaitant bet kokį papildomą darbą, kuris turi būti atliktas dėl 35 punkte nurodytų aplinkybių.

JŪSŲ PATVIRTINIMAI

37. Pateikdami užsakymą, jūs patvirtinate ir pareiškiate mums, kad galite teisiškai sudaryti šį abipusiai įpareigojantį susitarimą, kad esate ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus ir kad užpildėte tikslią ir aktualią prašymo formą, kurioje nurodėte, kad kraujo mėginys yra jūsų.

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius arba žalą, kurie buvo patirti dėl to, kad teikiant Paslaugas jūs pateikėte klaidingą arba neišsamią informaciją arba dėl to, kad jūsų nurodymu mes arba Laboratorija atlikome kokius nors veiksmus. Neišsamią informaciją sudaro svarbi sveikatos informacija, be kurios gydytojas nesugeba parengti turimais tyrimų rezultatais pagrįstos ataskaitos.

38. Pateikdami užsakymą, jūs patvirtinate, kad jums yra žinomas galimas poveikis ir rizika, susijusi su jūsų paties kraujo mėginio paėmimu ir kad (atsižvelgiant į 39 punkto nuostatas), imdamas mėginį jūs prisiimate visą atsakomybę už bet kokias su tuo susijusias pasekmes.

39. Jūsų patvirtinate ir sutinkate, kad Paslaugos nepakeičia faktinės medicininės diagnozės arba gydytojo konsultacijos, o Ataskaitoje esanti informacija nėra medicininiai patarimai ir (arba) rekomendacijos dėl medicininio gydymo, susijusio su bet kokiais jūsų sveikatos, vartojamų vaistų, mitybos arba gyvensenos aspektais.

40. Jūs patvirtinate, kad Ataskaita ir joje esanti informacija gali būti neišsami (įskaitant informaciją, kurią galima gauti atliekant kraujo tyrimus, tačiau jūsų Ataskaitoje ji dėl kažkokių priežasčių nebuvo nurodyta).

41. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad retais atvejais iš pateikto kraujo mėginio ne visuomet galima gauti tinkamų kraujo mėginių. Manoma, kad Paslaugos buvo sėkmingai suteiktos, jeigu Gydytojas mano, kad kraujo tyrimo rezultatai suteikia pakankamai informacijos parengti ataskaitą ir tokiu atveju jokių papildomų tyrimų neatliekama.

42. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad tarp skirtingų laboratorijų atliktų tyrimų rezultatų gali būti nedidelių skirtumų. Atitinkamai, pastebėjus nedidelius rezultatų skirtumus, pavyzdžiui, stebint atskiro tyrimo rezultatus laikui bėgant, tokie nedideli skirtumai yra leistini, o jūs prisiimate bendrą atsakomybę už savo ilgalaikių tendencijų stebėjimą. Be to, jūs sutinkate, kad kartais dėl skirtingų laboratorijų atliktų tyrimų rezultatų skirtumų nedideli pokyčiai gali lemti, kad gretimi tyrimo taškai gali atsidurti normos ribose arba už jų, tačiau iš esmės tai yra nereikšmingas skirtumas.

ATSAKOMYBĖ

43. Mums nesilaikant šių bendrovės „Revolab“ sąlygų, mes nesame atsakingi už jūsų patirtus tiesioginius nuostolius arba žalą, jeigu galima buvo numatyti, kad juos patirsite dėl to, kad nutraukėme šią sutartį arba nebuvome pagrįstai atidūs ir kvalifikuoti. Nuostolius arba žalą galima numatyti, jeigu yra akivaizdu, kad jie bus patirti arba jeigu sudarant sutartį ir jūs, ir mes žinojome, kad taip nutiks.

SĄLYGOS DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ

44. Paslaugos teikiamos išimtinai buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Jeigu Paslaugomis su mūsų rašytiniu arba kitokiu sutikimu naudojatės komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokį negautą pelną, prarastus klientus, veiklos pertrūkius, prarastas verslo galimybes arba kitokius netiesioginius nuostolius.

45. Jeigu Paslaugas gaunate bet kokiais trečiųjų šalių komerciniais, verslo arba perpardavimo kanalais, mes nesame atsakingi jums už tokios trečiosios šalies jums teikiamas Paslaugas, kurioms taikomos jūsų ir tokios trečiosios šalies sutarties nuostatos.

46. Jeigu trečiosios šalies paslaugas gavote kaip tęstines paslaugas po to, kai pasinaudojus „Revolab“ Paslaugomis gavote rezultatus, taikomos 45 punkto nuostatos.

47. Jeigu trečiosios šalies gydytojo konsultaciją gavote kaip tęstines paslaugas po to, kai pasinaudojus „Revolab“ Paslaugomis gavote rezultatus ar gydytojo konsultaciją, taikomos 45 punkto nuostatos.

KITOS SVARBIOS SĄLYGOS

48. Teisių ir prievolių perleidimas ir santykiai su kitomis šalimis. Jūs neturite teisės perleisti šiose bendrovės „Revolab“ Sąlygose numatytų savo teisių arba prievolių be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo.

49. Reikalavimo teisės atsisakymas. Jei mes nedelsdami nepareikalaujame, kad jūs atliktumėte kokį nors veiksmą, kurį turite atlikti pagal šias bendrovės „Revolab“ Sąlygas, arba jeigu delsiame jūsų atžvilgiu imtis veiksmų dėl to, kad pažeidėte Paslaugų teikimo sutartį, tai nereiškia, kad atsisakome teisės tai padaryti ir prarandame galimybę tai padaryti vėliau.

50. Atskirų nuostatų negaliojimas. Kiekvienas šių bendrovės „Revolab“ Sąlygų punktas galioja atskirai. Bet kokiam teismui arba valdžios institucijai priėmus sprendimą, kad bet kuris iš jų yra negaliojantis, neteisėtas arba neįgyvendinamas, likę punktai lieka galioti visa apimtimi.

51. Trečiųjų šalių teisės. Paslaugų teikimo sutartis yra sudaryta tarp mūsų ir jūsų. Joks kitas asmuo neturi jokios teisės reikalauti įvykdyti jos sąlygas.

52. Taikoma teisė / jurisdikcija. Šioms bendrovės „Revolab“ Sąlygoms yra taikoma Lietuvos teisė.

53. Ginčų sprendimas internetu. Jeigu jums nepatinka, kaip išsprendėme su Paslaugomis susijusią pretenziją, galite per Europos Komisijos internetinę ginčų sprendimo platformą pateikti ginčą spręsti internetu. Šią platformą ir daugiau informacijos apie ją rasite internete http://ec.europa.eu/consumers/odr/.